Nieuw leiderschap nodig voor succes in het digitale tijdperk

Nieuw leiderschap nodig voor succes in het digitale tijdperk

Gevestigde ondernemingen wereldwijd worden in toenemende mate digitaal volwassen. Over de volle breedte geven die bedrijven echter wel aan sterke behoefte te hebben aan nieuw leiderschap. Daarnaast leeft alom de overtuiging dat in een digitale omgeving permanente educatie vereist is. Ook wordt erkend dat besluitvorming niet alleen op bestuursniveau plaats kan vinden. Dat betekent dat een andere mindset van alle medewerkers wordt gevraagd.

nieuw leiderschap nodig voor succes in digitale tijdperk

Nieuw leiderschap nodig voor succes in het digitale tijdperk

Dat leert een onderzoek onder meer dan 4.300 executives, managers en analisten van organisaties wereldwijd naar de transitie van een traditionele omgeving naar een digitale omgeving, uitgevoerd door onderzoeksinstituut MIT Sloan Management Review en consultancybureau Deloitte Digital. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Coming of Age Digitally – Learning, Leadership and Legacy’.

Digitalisering

De studie brengt drie gradaties van digitale volwassenheid in kaart: early, developing en maturing. Uit het onderzoek blijkt dat gevestigde bedrijven steeds meer digitaal volwassen worden. De jaarlijkse studie, die zich voor het 4e achtereenvolgende keer richt op digitalisering, toont een significante verbetering in de manier waarop de ondervraagden de digitale volwassenheid van hun bedrijf beoordelen.

Volwassenheid

“Uit de studie van dit jaar blijkt dat leidinggevenden uit verschillende sectoren en over de hele wereld investeren in de digitale volwassenheid van hun organisaties,” aldus Hans van Grieken, technology research leader EMEA bij Deloitte. “Vooral digitaal gevorderde bedrijven ontwikkelen hun talent op zowel leiderschapsniveau als operationeel niveau en creëren voorwaarden die de organisatie in staat stellen om te experimenteren, te leren en samen te werken.”

Leiderschap

Over de volle breedte geven de organisaties aan nieuwe leiders nodig te hebben. Wel lijken organisaties die digitaal volwassen worden, meer in staat om de leiders te ontwikkelen die zij nodig hebben voor de toekomst. 64 procent van de maturing bedrijven zegt dat zij proactief leiders op te leiden, vergeleken met slechts 14 procent van de respondenten uit early bedrijven.

Leren

Continu leren is vereist in een digitale omgeving. 90 procent van de respondenten geeft aan de persoonlijke vaardigheden minimaal jaarlijks te moeten trainen om effectief te kunnen werken in een digitale wereld. 44 procent geeft aan die vaardigheden continu te moeten trainen om hun werk goed te kunnen doen.

Ondersteuning

Toch krijgen medewerkers weinig steun van organisaties om dit te doen. Van organisaties die zich in de beginfase van digitalisering bevinden, geeft bijna 30 procent van de ondervraagden expliciet aan dat er weinig tot geen ondersteuning wordt geboden voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bovendien is maar een derde van alle ondervraagden tevreden over hoe de organisatie hulp biedt om zich voor te bereiden op het werken in een digitale omgeving.

Faciliteren

“Alle ondernemingen – zelfs die bedrijven die significante digitale vooruitgang laten zien – dienen nieuwe manieren van leren tijdens en na het werk beter te faciliteren”, zegt Van Grieken. Continu onderwijs bevordert je vaardigheden, waardoor je in staat bent de snelle technologische veranderingen bij te houden.”

Erkenning

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat digitaal gevorderde bedrijven erkennen dat de besluitvorming niet alleen op bestuursniveau plaats kan vinden. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat ze een grotere leiderschapsrol gaan vervullen. Echter, het bestuur en het middenmanagement denken anders over dit onderwerp. Hoewel 59 procent van de chief executive officers denkt de besluitvorming ‘naar beneden te duwen’, denkt slechts 33 procent van de ondervraagden op managementniveau dat dit gebeurt.

Mindset

“Organisaties erkennen dat ze krachtige, op samenwerking gerichte leiders nodig hebben om hun digitale capaciteiten te verbeteren”, zegt Van Grieken. “Dat vereist van alle werknemers een nieuwe mindset rondom leiderschap en leren.”

Onze site gebruikt cookies

Om onze website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Je kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies je wilt toestaan. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.